Vad tycker ”vanliga” palestinier om våld och Israel?

Publicerat 2016/01/31

Den senaste tidens attacker återspeglar en utbred enighet (bland palestinierna) att attackerna är moraliskt berättigade och värda att stödja.

Denna världsbild bygger delvis på ett grundläggande förkastande av en judisk anknytning till det historiska Israel. I en undersökning 2011 som Greenberg Quinlan Rosner utförde för Israel Project frågade man palestinier om det var moraliskt rätt eller fel att förneka att ”judarna har en lång historia i Jerusalem som går tillbaka tusentals år.” 72% sa att det var rätt.

I en undersökning 2015 som David Pollock i Washington utförde för Institute for Near East Policy hävdade 83% av palestinierna att området från Jordanfloden till Medelhavet ”är palestinsk mark och att judar har ingen rätt till det”. Endast 12% höll med om att ”både judar och palestinier har rätt till marken.

I sex undersökningar under de senaste tio åren har i genomsnitt 59% av palestinierna stött uppfattningen att självmordsbombning och andra former av våld mot civila mål är motiverade för att försvara islam från dess fiender”.

I en enkät från december 2014 utförd av Pew Research Center uttryckte 78% stöd för att ”öka antalet knivattacker eller köra över israeler med bil i Jerusalem och på Västbanken.”

Deprimerande som undersökningarna är kan resultaten varken avfärdas eller önskas bort. De har följt bästa praxis vid utformning och genomförande och avslöjat ett mönster som är i stort sett densamma som för 15 år sedan.

Processen för att förändra mönstret kan bara börja när de är erkända för vad de är: ett potent hinder för en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina.

Fortsättning »

– Utdrag från en artikel av Daniel Polisar i Los Angeles Times.

Varje enkät bland palestinierna visar att de inte tycker att Israel bör existera:

Undersökning: Palestinierna är inte för en 2-statslösning (2015) »

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: