Israel och NATO tecknar avtal om att dela sekretessbelagda uppgifter

En överenskommelse avseende sekretessbelagd information har ingåtts mellan Israel och NATO. Tonvikten på samarbetet kommer att vara på  terrorismens växande kraft i Nordafrika och andra länder i regionen. Mer information  » 

IAI levererar 3D-radar till Nato-kund »

Tags: