”Faran (för landet) är daglig och finns nästan vid alla gränserna”

Publicerat 2017/12/08

El Pais skriver om Israels utsatthet 70 år efter grundandet (utdrag): ”70 år senare fortsätter aggression och hot mot dess existens som en självständig stat… Fienden har förändrat sig och antagit nya och farligare former. Men målet för aggressorerna förblir detsamma: förstöra och att Israel ska försvinna. Faran (för landet) är daglig och finns nästan vid alla gränserna. I norra delen av sitt territorium står Israel inför en av de största riskerna. I områdena söder om Libanon finns Hizbollah, den organisation som backas av Iran och som har en politisk och en beväpnad del, som den israeliska försvarsmakten redan har ställts inför.

 
Hizbollah begår ofta aggressionshandlingar både mot civila och soldater och räknar i sina arsenaler med 120 000 raketer som är redo att skickas iväg mot israeliska befolkningscentra.
 
På gränsen till Syrien är hotet av andra egenskaper, eftersom kriget i landet har orsakat en instabil situation där Assads regim och hans armé, grupper som kämpar mot hans regim, Rysslands handlingar för att stödja Assad och Irans ingripande påverkar situationen.
 
Utmed Sinai (Egypten), med vilken Israel har en omfattande gräns, har situationen förändrats och är inte bra, och den israeliska militära underrättelsetjänsten har upptäckt Al Qaida och närvaron av den Islamiska statens närvaro.
 
I Gazaremsan kopierar Hamas Hizbollahs taktik och strategi, lanserar attacker och använder en del av befolkningen som mänskliga sköldar, aktiverar missiler och placerar vapendepositioner i hem, skolor och sjukhus vilket skapar stora hinder för Israels försvarsmakt när de måste agera.”

Mer information »

Palestinskt stöd till terror-Hizbollah stoppar Saudiarabiens stöd till Palestinska myndigheten? (2017) »

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: