Den anti-israeliska bojkottsrörelsen BDS är ett hot mot fred

Publicerat 2016/07/04

– Av Yossi Klein Halevi från Shalom Hartman Institute i Jerusalem.

Los Angeles Times 29/6

Utdrag

Mellanöstern håller på och slukar sig självt och lämnar bakom sig den värsta mänskliga förödelsen efter andra världskriget då försöker en internationell rörelse att delegitimera Israel, regionens enda intakta samhälle. Israel är ensamt om i Mellanöstern att ha ett oberoende rättsväsende, en fri press, allmän sjukvård och religionsfrihet. Ändå har BDS (Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner) pekat ut den judiska staten som världens mest akuta problem i början av 2000-talet.

BDS är på samma gång omoralisk och ett hot mot freden. Omoralisk eftersom den vidmakthåller lögnen att Israel är uteslutande eller i första hand att skylla på för frånvaron av en palestinsk stat – istället för upprepade avslag av fredsplaner från palestinska ledare, som presenterats under årtionden. Omoralisk eftersom den ignorerar anti-israelisk och anti-judisk hatutbildning som generationer av palestinier har blivit uppväxta med, en utbildning som förnekar någon plats för en judisk stat inom några gränser.

Den palestinska nationella rörelsen som helhet har för avsikt att förstöra den judiska suveräniteten genom ”rätten att återvända” vilket kräver att flyktingar flyttar till den judiska staten snarare än till en framtida palestinsk stat. Ättlingar till palestinska flyktingar från kriget 1948  vilket var ett anfallskrig som initierats av arabstater mot Israels grundande. Det skulle skapa en arabisk majoritet i Israel vilket undergräver statens judiska identitet. Israel skulle kollapsa.

Israeler över hela det politiska spektrumet förstår konsekvenserna av rätten att återvända även om en stor del av det internationella samfundet inte gör det. BDS-rörelsen – vars centrala webbplats stöder rätten att återvända som ett av sina tre kärnmål – främjar denna vision om en värld utan Israel. BDS bedrar de av sina anhängare som verkligen söker en tvåstatslösning att tro att de arbetar för fred. Faktum är att BDS webbplats inte ens nämner två stater för två folk bland sina mål. Även om Israel skulle ta bort varje bosättning, dela Jerusalem, förlora sin rätt till de heliga platserna och återgå till de åtta mil breda gränserna före 1967-års krig skulle BDS-rörelsen förmodligen trycka på tills Israel raderades från kartan.

Det verkliga hotet från BDS är mer utstuderat än ekonomiska påtryckningar. BDS skapar en atmosfär där Israel ensamt bär skulden för misslyckandet av fred mellan judar och araber och den ogiltigförklarar själva idén om en nationalstat för det judiska folket. BDS tar en av världens mest komplexa och hjärtslitande konflikter – mellan två traumatiserade folk – och omvandlar den till en moralitet mellan mörker och ljus.

Snarare än Israel är det istället BDS-rörelsen som skall exponeras och frysas ut för dess trångsynthet och hat.

Fortsättning »

Finlands utrikesminister: Vi är emot BDS »

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: