Danske Bank straffas av Colorado p.g.a. BDS-aktiviteter

Publicerat 2017/10/04

Danske Bank fortsätter att skada sitt varumärke och ekonomi p.g.a. att man bojkottar israeliska företag som råkar ha någon koppling till Västbanken.

Nu har den amerikanska delstaten Colorado straffat Danske Bank för bankens bojkott vilket innebär att banken och dess dotterbolag placeras på en svart lista och kan inte längre göra affärer med Colorado.

Delstaten Illinois överväger också att placera Danske Bank på sin svarta lista p.g.a. bankens diskriminerande politik gentemot israeliska företag och många andra delstater i USA har en liknande policy och lagstiftning mot företag som bojkottar Israel.

Att banken är påverkad (förnekar givetvis) av BDS är helt uppenbart då Danske Bank t.ex. fortsätter sina affärer i Ryssland, trots alla upptänkliga brott mot mänskliga rättigheter som just det landet utför dagligen.

Mer information »

Aktuellt: Storbritanniens utrikesminister lovar att bygga den mest starka relationen någonsin till Israel » 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: