BDS rötter går tillbaka den palestinska stormuftin och SS-Gruppenführer Haj Amin al-Husseini

Publicerat 2017/06/11

”Inget land kan komma till liv som öppet önskar eliminerandet av sin granne.”

– Av Judea Pearl, professor på universitetet UCLA, i The Algemeiner 11/6.

Utdrag

BDS är inte ett nytt fenomen utan dess rötter går tillbaka till Haj Amin al-Husseini, stormufti av Jerusalem, som i april 1936 startade förkastelserörelsen Arab Rejectionist movement (under beskydd av Arab Higher Committee). Det första han gjorde var att starta en bojkott av judiska jordbruksprodukter och en allmän strejk mot judisk invandring till mandatet Palestina från Europa.

Manifestet från 1936 var mycket likt den som BDS grundare Omar Barghouti presenterade i UCLA den 15 januari 2014. Den var brutal i sin enkelhet: judar har inte rätt till någon form av självbestämmande i någon del av Palestina, inte ens storleken på ett frimärke – slut på diskussionen! Här tjänar BDS sin distinkta omoraliska karaktär: att neka en människas rättigheter till ett hemland, rättigheter som ges till alla andra. Detta innebär diskriminering på grundval av nationell identitet, som i engelskt ordförråd skulle vara märkt “bigotry”, om inte “rasism”. Denna avvisande ideologi har dominerat den arabiska tankegången från 1936 till denna dag – BDS är bara dess senaste symptom. Det förklarar varför den Palestinska myndighetens (PA) president Mahmoud Abbas tillbringar så mycket tid vid UNESCO att försöka radera den judiska historien, varför palestinska barn sjunger “Det finns inget Israel” och varför värdar och lärare på officiell palestinsk TV applåderar barnen med “Bravo! Bravo!” Det förklarar också varför det israeliska fredslägret har så svårt att övertyga majoriteten av israelerna att det fortfarande finns några partners för fred bland palestinierna.

Muftis bojkott från 1936 ledde till en stor seger för palestinierna. Den brittiska regeringen dukade under till den massiva arabiska oron och hindrade europeiska judiska flyktingar från att komma in i Palestina. Mina farföräldrar var bland de som sökte tillflykt. De dödades i Auschwitz 1942. Detta var ironiskt nog den sista segern för arabisk förkastelse. I åtta årtionden har det lett det palestinska folket från en katastrof till en annan. Det ledde dem att förkasta en palestinsk stat 1937 och 1947; det drev dem för att attackera Israel 1948 med Nakba (“katastrof” på arabiska) som en konsekvens; det ledde dem att förkasta förslag avseende byta land mot fred i Khartoum 1967, vilket ledde till bosättningsrörelsen och det hindrade dem från att acceptera några av de fredserbjudanden som har gjorts sedan dess. Förkastelse förnekar själva begreppet “slut på konflikten”.

Idag är förkastelse det första hindret för den palestinska statsbildningen. Den totala frånvaron av fredsutbildning i palestinska skolor och medier ger israeler ganska goda skäl att ifrågasätta det palestinska ledarskapets förmåga att hedra något fredsavtal gynnsamt. Inget land kan komma till liv som öppet söker eliminerandet av sin granne.

Fortsättning »

Tillägg från SB: Haj Amin al-Husseini var även ordförande för det Muslimska högsta rådet och var “en av initiativtagarna till den systematiska utrotningen av Europas judar och var en samarbetspartner och rådgivare till Eichmann och Himmler i utförandet av denna plan… Han var en av Eichmanns bästa vänner och uppmuntrade ständigt honom att påskynda utrotningsåtgärder” och “Vid ett besök i Auschwitz, hade Mufti Husseini uppmanat vakterna som ansvarade för gaskamrarna att arbeta mer flitigt.” (Jpost)

Mahmoud Abbas hyllade nazisten Haj Amin al-Husseini (2015) »

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: