Arabisk media: När kriget i Syrien är avslutat anfalls Israel

Publicerat 2017/08/12

Mahmoud Fahmi, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, har sett diskussioner på arabisk TV avseende hur nästa krig mot Israel kan komma att se ut.  I en TV-studio nyligen satt bl.a. en militärexpert från Ramallah och en f.d. rysk diplomat. De alla bekräftade vad IDF och israeliska journalister tidigare har nämnt avseende Hizbollah/Syrien/Iran, däribland att:

1. Den libanesiska terrororganisationen Hizbollah är starkare sedan förra kriget mot Israel och har tillgång till bättre vapen och bättre tränade p.g.a. hjälpen från Iran.

2. Iran har en hel del styrkor i Syrien men däremot lär inte Ryssland tillåta att Iran försöker öppna upp en front mot Israel i Golanhöjderna via syriska styrkor.

3. Om Israel ska kunna vinna kriget mot Hizbollah måste man slå mot Hizbollah väldigt hårt och kraftfullt vilket kommer att innebära stor förödelse i Libanon.

4. Kriget kommer att bli väldigt ekonomiskt kostsamt för Israel.

5. Inte förrän stridigheterna i Syrien är över kommer Israel att anfallas.

I videon nedan ”Vad Hizbollahs ökande makt betyder för Mellanöstern” framgår det bl.a. att Hizbollah strider för diktatorn Assad i Damaskus för att försäkra sig om en Hizbollahvänlig regim. Det är nödvändigt då Iran transporterar vapen via Syrien till Hizbollah i Libanon. Utan sina vapen har Hizbollah själva ingen framtid. Till videon kan läggas till att Hizbollah har runt 20 000 aktiva trupper samt ca 25 000 reservister. De finansieras och tränas av elittrupper från Iran med en årlig budget av minst 8 miljarder svenska kronor. Israel bedömer att Hizbollah har 100 000 – 150 000 raketer, varav en del kan nå hela Israel. ”Hela Israel” = en yta i stort sett som landskapet Ångermanland. Därför är Israel särskilt utsatt när man ställs inför en monstruös terrorgrupp som utan större problem kan bygga upp sin vapenarsenal och regelbundet hotar med att förinta Israel.

 

Palesinsk mor stolt över sin son som knivmördade tre judar: ”Prisad vare Allah. Jag är stolt över min son. Må Allah vara nöjd med honom”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: