Ambassadör Isaac Bachman ger svar på frågor om ramavtalet mellan P5+1 och Iran

Publicerat 2015/04/08

Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, har publicerat svar på frågor om det nyligen ingångna ramavtalet med Iran. Det är en svensk översättning av den engelska originaltexten som du finner här och var först publicerad den 5 april.

P5+1 är en grupp av sex länder som sedan 2006 har utökat de diplomatiska ansträngningarna avseende Irans kärnenergiprogram. I P5 ingår de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd USA, Kina, Frankrike, Ryssland och Storbritannien. 1 står för Tyskland.

================================================== ===

1. Varför är ramavtalet farligt för Israels säkerhet?

Eftersom det helt lyfter bort sanktionerna och möjliggör Iran att bevara sin nukleära kapacitet. En överenskommelse baserad på detta ramavtal kommer att innebära en allvarlig fara för regionen och världen samt kommer att hota Israels överlevnad. En sådan överenskommelse kommer också att stärka den iranska ekonomin. Iran kommer inte att använda flödet av pengar till medborgarnas välfärd men för sin fortsatta spridning av terror över hela världen.

 

2. Varför motsätter Israel sig avtalet?

Den israeliska regeringen är enig i att motsätta sig denna överenskommelse. Det gjordes utan att ta hänsyn till det existentiella hotet mot Israel som Iran utgör. En sådan överenskommelse blockerar inte Irans väg till bomben. Den banar Irans väg till bomben. Den kommer inte att leda till ett nukleärt program för fredliga ändamål men till ett militärt kärnprogram utan motstycke. Överenskommelsen ökar också risken för nukleär spridning i Mellanöstern. Den skulle kunna utlösa en kapprustning med sunnistaterna.

 

3. Varför Israel ser överenskommelse som dålig?

Eftersom avtalet inte stänger av en enda kärnanläggning, inte avvecklar en enda centrifug gör det att Iran kan fortsätta sin forskning och utveckling av avancerade centrifuger och fullfölja sitt program för långdistansmissiler. Vidare tillåter inte detta avtal fria inspektioner utan endast inspektion av kärntekniska anläggningar som vi idag känner till. Erfarenheten har visat att Iran tenderar att dölja sina kärnanläggningar från det internationella samfundet, vilket var fallet med Fordo.

 

4. Varför är Israel en av de primära motståndarna till detta avtal?

Eftersom Israel är det land som är mest hotat av Iran. Iran kräver öppet Israels förintelse och arbetar mot detta mål. Israel kommer inte att acceptera en uppgörelse som ger kärnvapen till ett land som lovar att förstöra det. Israel kräver att vid något slutligt avtal med Iran att det innehåller ett tydligt erkännande av Israels rätt att existera. Detta är inte en personlig fråga mellan Israels premiärminister och den amerikanska presidenten. Det är en skillnad i politik, inte en konflikt mellan personligheter.

 

5. Varför inte ge denna uppgörelse en chans?

För tjugo år sedan, när en liknande uppgörelse ingicks med Nordkorea, var det samma löften om att detta var en uppgörelse som skulle hindra Nordkorea att få kärnvapen. Efter uppgörelsen genomförde Nordkorea kärnvapenprov. Överenskommelsen lyfter trycket av sanktioner på Iran och samtidigt gör det möjligt att hålla kvar alla delar av sitt kärnenergiprogram. Miljarder dollar kommer att flöda in i iranska kassakistor men inte för skolor, sjukhus eller vägar men för att pumpa upp Irans terrormaskin över hela världen och i dess militära maskin som nu är engagerad i erövringen av hela Mellanöstern – i Irak, i Syrien, i Jemen, runt Israels gränser och på andra håll.

 

6. Hur svarar Israel på påståendet att alternativet till denna överenskommelse är krig?

Detta är ett falskt påstående. Den fungerar som en ursäkt för bristande vilja att insistera på bättre villkor. Alternativet till denna uppgörelse är en bättre uppgörelse som avsevärt kommer att avveckla Irans kärnkapacitet och tvinga den att upphöra med sin terrorverksamhet över hela världen.

 

7. Vilka alternativ föreslår Israel istället för denna överenskommelse?

Alternativet till denna dåliga överenskommelse är inte krig men en annan överenskommelse som kommer att innebära en betydande nedmontering av Irans infrastruktur för kärnenergi och krav på ett upphörande av iransk aggression och terror över hela regionen och världen. Detta kan jämföras med den aktuella överenskommelsen som är en kapitulation för iranska diktat. Iran beviljas internationell legitimitet för sitt nukleära program vars enda syfte är tillverkning av atombomber. Det finns fortfarande tid att få ett bättre avtal och tillämpa tryck på Iran att överge och ta tillbaka sitt kärnprogram och att stoppa landets stora aggression i regionen.

Artiklar om Iran

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: