Ambassadör Ben-Dov: Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas

Publicerat 2018/01/10

”Både Norge och Danmark har ökat kontrollen för att deras skattemedel inte ska hamna i händerna på palestinska terrorister. Sverige bör ansluta sig till sina europeiska partners och inta en mycket mer balanserad hållning i förhållande till Israel, skriver ambassadör Ilan Ben-Dov.”

 

Utdrag från ”Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas” i Expressen 10/1.

De senaste veckorna har både Norge och Danmark beslutat att utöka kontrollen av medel avsedda för den Palestinska myndigheten, med målsättningen att förhindra en situation där skattepengar överförs till palestinska organisationer som stödjer terror och uppvigling till våld. Beslutet innebär inte att Norge och Danmark upphör med sitt stöd till palestinierna, inte heller har de för avsikt att skada relationerna till den Palestinska myndigheten. Liksom flertalet europeiska stater, förstår både Norge och Danmark att det är möjligt att samtidigt ha goda relationer till både palestinierna och staten Israel.

Början av ett nytt år är också ett tillfälle att uppmuntra den svenska regeringen att omvärdera sin policy vis-a-vis Israel. Det är hög tid att uttrycka önskemålet om en betydligt mer balanserad och mindre ensidig Israelpolitik från svensk sida. Nästan alla kriser i Mellanöstern saknar koppling till Israel Var och en som har följt utvecklingen i Mellanöstern under de senaste åren, inser att regionen har förändrats i grunden. De som tidigare brukade tala om ”Mellanösternkonflikten” förstår i dag att det inte längre går att tala om en konflikt framför alla andra, utan att det beklagligt nog handlar om många olika konflikter.

Det är också tydligt att den arabisk-israeliska konflikten inte är den centrala konflikten i regionen. Också en betydande del av de arabiska staterna inser i dag klart och tydligt detta faktum.

Det är i själva verket uppenbart att nästan alla de kriser vi nu ser i Mellanöstern – och som pågått under de senaste sju åren, sedan början av den så kallade ”arabiska våren” – saknar all koppling till Israel.

Mellanöstern har förändrats och även Europa är statt i förändring. Allt detta kräver en anpassning och uppdatering av den svenska utrikespolitiken gentemot Israel – den enda demokratiska staten i Mellanöstern och den enda som delar Sveriges grundläggande värderingar.

Det har blivit hög tid att ompröva Sveriges hållning gentemot Israel, som kraftigt skiljer sig från flertalet europeiska nationers, och att reflektera över huruvida denna verkligen är gynnsam för Sveriges nationella intressen – eller i själva verket tvärtom skadlig.

Också för Sverige vore det nu läge att ansluta sig till sina europeiska partners och inta en mycket mer balanserad hållning i förhållande till Israel. Det är hög tid för Sverige att omvärdera sin Israelpolitik.
*****

Palestinska terrorister fick ca 2,9 miljarder kronor under 2017 » 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: