Abdirizak Waberi moderat riksdagsman med band till Muslimska brödraskapet, Hamas och andra islamistiska organisationer

Publicerat 2013/04/28

Stiftelsen Expo var de som först kom ut med nyheten att Omar Mustafi, ordförande för Islamiska förbundet, hade blivit invald till partistyrelsen för (S). Socialdemokraterna tvingade kort därefter Omar Mustafi att lämna partiet p.g.a. hans kopplingar till kända antisemiter och islamister, bland dem Al-Qaradawi, som har kallat Hitlers folkmord på judar för ett “gudomligt straff” och samma Al-Qaradawi vill skjuta judar innan sin död.

Abdirizak Waberi (M), tidigare ordförande för Islamiska förbundet, verkar fortfarande för moderaterna i Riksdagen sedan 2010 och är suppleant i försvarsutskottet som arbetar bl.a. med samhällets krisberedskap och Sveriges säkerhet.

2009 hamnade Waberi i blåsväder då han i en intervju med SVT, bevisligen, inte tar fullt avstånd från att misshandla kvinnor då Profeten Muhammed aldrig slog någon… Vidare stödjer han t.ex. att muslimska kvinnor och män inte får dansa med varandra och att ”musik som har att göra med dans och sånt är inte bra”. Av allt att döma är han inte emot sharia-lagar samt diverse uttalanden om att mannen är familjens överhuvud etc. (SVT2, 2009). Det finns fler uppseendeväckande uttalanden vilka du kan ta del av bifogade länkar nedan.

Stockholmsmoskén som drivs av Islamiska förbundet hävdar att man verkar för en ”medelväg” avseende hur man ska tillämpa islam i det vardagliga livet. Ställ då ”medelvägen” mot vad Waberi officiellt säger – vilket är det rakt motsatta – och ingenting att förundras över. Även om Waberi har lämnat ordförandeposten för Islamiska förbundet så är han vice ordförande för The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE är en paraplyorganisation för muslimska organisationer i Europa och där Islamiska förbundet ingår. Waberi är PR-ansvarig för FIOE vilka står Muslimska brödraskapet nära vilka är arabvärldens mest inflytelserika islamistiska organisation som absolut inte propagerar någon muslimsk ”medelväg” – det finns inte deras vokabulär och mindre i dess ideologiska tillämpning. Utöver Islamiska förbundet och FOIE ingår även Sveriges muslimska råd i Muslimska brödraskapets europeiska nätverk.

Vad som gör Waberi extra intressant är ju förstås varför han har valt (M) som en plattform för att påverka då sympatisörer till Muslimska brödraskapet ofta är politiskt lagda till vänster. En annan fråga är ju varför (M) låter honom vara kvar i partiet då han uttrycker vissa uppseendeväckande värderingar som kan förklaras i hans band till Muslimska brödraskapet, valen av inbjudningar av kända antisemiter och islamister under sin tid som ordförande för Islamiska förbundet. Muslimska brödraskapets slogan eller motto är för övrigt att ”Allah is our objective. The Prophet is our leader. The Qur’an is our law. Jihad is our way. Dying in the way of Allah is our highest hope. Allahu akbar!”

För dig som är engagerad i bl.a. jämlikhet mellan män och kvinnor bör definitivt fokusera på vad Waberi står för och informera om detta. Läs t.ex. religionsforskarens Sameh Egyptsons nyligen publicerade artikel ”Arabisk vår – eller taktik? Inte nöjd med svaren från Islamiska förbundet” i Aftonbladet, länk finns i kommentarsfältet. Där tar religionsforskaren upp bl.a. den påstådda ”medelvägen.”

Vidare har Waberi varit ordförande för organisationen Sveriges Islamiska Skolor och varit rektor för en muslimsk friskola i Göteborg som Skolinspektionen har kritiserat kraftigt.

Under sin tid som ordförande för Islamiska förbundet bjöds Salah Sultan in som talar vilken sprider klassiska antisemitiska myter att judar i samband med den judiska påsken dödar kristna och använder blodet i det osyrade brödet. När Waberi konfronterades av journalister gällande detta så blev ursäkten att han inte kände till Salahs uttalanden om judar – inte trovärdigt och inte heller tillfredställande från en elitpolitiker. DN-journalisten Lasse Granestrand har också genom en enkel fråga till Waberi (25/3/11) avfärdat Waberis lögn: ”Han presenteras som ´världskänd´ i er reklamvideo. Borde ni inte känna hans bakgrund?”
I Salah Sultans fall är det förstås oroväckande att man bjuder in en av de värsta föreläsarna som går att få tag på. Varför bjuda in ökända föreläsare som sprider hat och slutenhet om det inte är just det man själv vill sprida? Det finns givetvis många muslimska föreläsare som kan hjälpa Islamiska förbundet i Sverige med sitt tvivelaktiga rykte, en av dem är Bahareh Andersson, muslim och feminist.

Waberi är som tidigare nämnt vice ordförande (sedan 2010 – samma år då han blev invald till Sveriges Riksdag) för The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Ordförande för FIOE är en annan svensk medborgare vid namn Chakib Ben Makhlouf och som träffade representanter för terrororganisationen Hamas i Gaza 2012 samt hedrade Ahmad Yassin (grundare och andlig ledare för Hamas) genom att besöka hans grav.

FIOE finansieras huvudsakligen av ett antal gulfstater, däribland Saudiarabien och FIOE ”är, de facto, en paraplyorganisation för islamiska grupper och organisationer tillhörande det så kallade Nya västerländska brödraskapet i Europa. Och även om FIOE självt gärna ger undanglidande svar på frågan om koppling till MB (Muslimska brödraskapet), så har ingen mindre än Mohammed Mahdi Akef General Guide för MB fram till 2010, påpekat att medlemskap i FIOE är liktydigt med att vara del av MB:s globala nätverk (för mer om detta rekommenderas boken The New Muslim Brotherhood in the West av Lorenzo Vidino, Columbia University Press 2010).” (Magnus Norell, se länk i kommentarsfältet)
Avslutningsvis, den 14 november 2012 skrev Waberi via Twitter att: ”Israels agerande i Gaza är oansvarigt. Det måste upphöra omedelbart. Israel borde föra en annan politik och dra nytta av arabvåren.” Waberi väljer att glömma bort att terrororganisationen Hamas låter raketer och granater regna över södra Israel när man vill och attackerna uppgår till +10 000 genom årens lopp. Hur Israel skulle kunna ”dra nytta av arabvåren” berättar naturligtvis inte Waberi och inte heller några uppmaningar till att terrororganisationen Hamas att söka fred och försoning. Men vad kan man begära av Abdirizak Waberi som själv verkar i en organisation med täta kontakter med Hamas, utöver andra militanta islamitiska organisationer som ingår i FIOE?

Abdirizak Waberi

Klicka här för en större bild och kommentera

 

Under sin tid som ordförande för Islamiska förbundet bjöd Waberi in Salah Sultan in som talare vilken sprider klassiska antisemitiska myter att judar i samband med den judiska påsken dödar kristna och använder blodet i det osyrade brödet. 

 

 

StoppaBojkott har sedan tidigare skrivit om:

Omar Mustafa nyvald ledamot i (S) partistyrelse får hård kritik för sina kopplingar till kända antisemiter

Mehmet Kaplan (MP) arrangerade ett seminarium i Riksdagens lokaler där islamisten Yvonne Ridley var inbjuden

 

Andra länkar:

Så skaffar sig Muslimska brödraskapet fotfäste i Europa” av Magnus Norell

Arabisk vår – eller taktik? Inte nöjd med svaren från Islamiska förbundet av Sameh Egyptson

Omar Mustafa nyvald ledamot i (S) partistyrelse får hård kritik för sina kopplingar till kända antisemiter

Olika uppseendeväckande citat från Waberi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail Tags: